Tìm hiểu về những ưu đãi thuế khu công nghiệp cho các doanh nghiệp

Tìm hiểu về những ưu đãi thuế khu công nghiệp cho các doanh nghiệp

Ưu đãi thuế khu công nghiệp  được nhiều đơn vị quan tâm khi tham gia khu vực được ưu đãi thuế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết được được hưởng những ưu đãi thuế như nào. Bài viết sau đây, Meeyland xin chia sẻ đến bạn đọc về các thông tin liên quan.

1. Tìm hiểu ưu đãi thuế là gì

Đây được xem là việc mà nhà nước đã thực hiện tạo ra những điều kiện nhất định nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ. Trên cơ sở đó, các đơn vị này sẽ được giảm bớt các gánh nặng liên quan đến thuế, thực hiện thu hút đầu tư tốt hơn, nhờ vậy mà có thể hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp khi hoạt động. Trên cơ sở đó góp phần vào phát triển kinh tế, khu vực đó được tốt hơn.

Khi được ưu đãi về thuế, các doanh nghiệp sẽ được lợi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều đơn vị tìm hiểu xem ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng trong các trường hợp nào? Trên cơ sở đó có được lợi ích giảm thiểu về chi phí nộp thuế cho đơn vị mình.

Có thể bạn quan tâm đến thông tin dự án hà đô centrosa garden được rất nhiều đối tượng khách hàng tìm mua. Những đối tượng khách hàng này gồm có những người mua nhà để ở và những người buôn bán bất động sản.

Tìm hiểu ưu đãi thuế là gì
Tìm hiểu ưu đãi thuế là gì

2.     Những chính sách ưu đãi thuế khu công nghiệp

Trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có nhiều vùng được áp dụng ưu đãi thuế. Có nhiều kiểu ưu đãi khác nhau. Trong đó được phân chia làm hai loại chính:

Ưu đãi về thuế suất:

Các đơn vị sẽ được áp dụng mức thuế suất thấp hơn với thuế suất tiêu chuẩn. Trong đó, có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp chế xuất. Thuế thu nhập của các doanh nghiệp thông thường là 20%, nhưng với doanh nghiệp được ưu đãi sẽ chịu 10% trong 15 năm đầu.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế:

Nhà nước còn đưa ra chính sách miễn thuế cho một số đối tượng nộp thuế trong thời gian nhất định bằng nhiều cách. Đó có thể là giảm thuế thường là áp dụng 50%, khấu hao nhanh tài sản cố định giúp đẩy nhanh quá trình khấu hao của tài sản cố định giúp giảm thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện khấu trừ thuế bổ sung theo tỷ lệ nhất định có lợi cho các doanh nghiệp, thực hiện chuyển lỗ sang năm sau để được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong khu kinh tế.

Những chính sách ưu đãi thuế khu công nghiệp
Những chính sách ưu đãi thuế khu công nghiệp

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại : https://namtong.org/

Với các thông tin kể trên của meeyland.com chúng ta đã hiểu được ưu đãi thuế khu công nghiệp là gì. Những ưu đãi này như thế nào? Trên cơ sở ưu đãi đó, các đơn vị có được nhiều lợi ích cho doanh nghiệp của mình khi làm việc trên khu vực đó. Nhờ vậy sẽ giảm thiểu chi phí đáng kể liên quan đến các khoản thuế thuộc khu chế xuất.

​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *