TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 7 : WORLD POPULATION (LISTENING) | ENGLISH 11TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 7 : WORLD POPULATION (LISTENING) | ENGLISH 11

TRỌN BỘ 16 BÀI :

UNIT 1: FRIENDSHIP
UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
UNIT 3: A PARTY
UNIT 4: VOLUNTEER WORK
UNIT 5: ILLITERACY
UNIT 6: COMPETITIONS
UNIT 7: WORLD POPULATION
UNIT 8: CELEBRATIONS
UNIT 9: THE POST OFFICE
UNIT 10: NATURE IN DANGER
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY
UNIT 12: THE ASIAN GAMES
UNIT 13: HOBBIES
UNIT 14: RECREATION
UNIT 15: SPACE CONQUEST
UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://namtong.org

Xem thêm bài viết khác: https://namtong.org/giao-duc/

7 Comments

  1. Thanks ad, đag không biết kiếm bài đọc ở đâu

  2. Giọng như giọng Anh :))

  3. Giọng nữ dở quá, nghe như đọc, k có nhấn hay lên xuống giọng

  4. đoạn nhạc đầu là của bài gì vậy???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *