Tây Vương Nữ Quốc – Cảm Âm C5 ( Sáo Trúc Đinh Gia)Sáo trúc đinh gia :
Bạn nào mua sáo- nứa làm sáo có thể truy cập facebook trên nhé..hoăc Alo : 01674137600..hoặc 0931573226 ..mình tên Hường
Chúc các bạn thổi tốt và 1 ngày mới vui vẻ hạnh phúc
Đô rê fa sol la son mi rê đô rê
Fa sol la đô rê fa son sib la
la đô rê đô rê rê la sol fa sol
sol-la đô re mi sol mi re đô rê
Đô rê fa sol la son mi rê đô rê
Fa sol la đô rê fa son sib la
la đô rê đô rê rê la sol fa sol
sol-la đô re mi sol mi re đô rê
Là đô rê fa mi rê đô rê
là đô rê fa mi rê đô là
la đô rê-rê đô là re fa sol la sol
fa sol la đố đồ rê mi sol mi rê đô rê fa
Đô rê fa sol la son mi rê đô rê
Fa sol la đô rê fa son sib la
la đô rê đô rê rê la sol fa sol
sol-la đô re mi sol mi re đô rê
Đô rê fa sol la son mi rê đô re
Fa sol la đô rê fa son sib la
la đô rê đô rê rê la sol fa sol
sol-la đô re mi sol mi re đô rê
Là đô rê fa mi rê đô rê
là đô rê fa mi rê đô là
la đô rê-rê đô là re fa sol la sol
fa sol la đố đồ rế mi sol mi rê đồ rê fa
Đô rê fa sol la son mi rê đô rê
Fa sol la đô rê fa son sib la
la đô rê đô rê rê la sol fa sol
sol-la đô re mi sol mi re đô rê

Nguồn: https://namtong.org

Xem thêm bài viết khác: https://namtong.org/thu-nuoi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *