portland-doi-mat-voi-vu-xa-sung-sau-khi-thanh-pho-giai-tan-cac-don-vi-toi-pham-sung

Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Portland Daryl Turner hét lên Thị trưởng Ted Wheeler về “Lịch sử” Một phụ nữ đã bị buộc tội ở Portland hôm thứ Bảy vì bị cáo buộc say rượu lái xe gấp bốn lần rưỡi giới hạn tiêu thụ rượu theo luật địnhContinue Reading