Day: August 13, 2019

Vì sao gọi là chùa

Ý nghĩa các tên gọi của ngôi chùa dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa Tạ Đức Tú Ngôi chùa ...

Nhà sư trồng Rừng Thiền

TP - Không phải là một ngôi cổ tự giữa trung tâm Phật giáo nhưng Huyền Không sớm nổi tiếng ...

Chuyên Mục