100 CHUYỆN BÊN THẦY – BA TÂM©-Danh Sách: ©-Xem Nhiều:
©-Tác Phẩm: ©-:
1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình:
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình:
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu:
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6:
6/- Những Bài Thi Văn:
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu:
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
9/- Đ.Đ Vĩnh bình:
10/- Tuyển Chọn:
11/- NHƯ Ý:
12/- hs: Hà Tường Vi:
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường:
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu:
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu:
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu:
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu:
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu:
19/- Cg: SG Q6:
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu:
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu:
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu:
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu:
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu:
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu:
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu:
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu:
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu:
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu:
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu:
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu:
32/- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu:
33/- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu:
34/- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu:
35/- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu:
36/- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu:
37/- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu:
38/- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu:
39/- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu:
40/- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu:
41/- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu:
42/- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu:
43/- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu:
44/- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu:
45/- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu:
46/- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu:
47/- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu:
48/- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu:

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo:
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn:
© Kênh Youtube Paltalk PGHH:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:

Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.

Nguồn: https://namtong.org

Xem thêm bài viết khác: https://namtong.org/bat-dong-san/

30 Comments

 1. Mong kh đầu thương nữa mong ai cũng nghe giảng ăn tương để kh đau khổ nghe hết nhà ăn tương nhà 😌

 2. GÁNH GỒNG BẢO BỌC GIANG SAN,GIỮ GÌN BIÊN CẢNH BẰNG AN ĐỜI ĐỜI
  PHẬT TRỜI ĐÂU DỤNG PHÉP LINH
  CHỈ DÙNG ĐẠO ĐỨC MẶC TÌNH GHÉT ƯA
  CHAY BỐN BỮA ẤY LÀ QUY TẮC
  CỦA KẺ KHÙNG CHỈ DẮT CHÚNG SANH
  KHAI NGỌN ĐUỐC TỪ BI CHÍ THIỆN
  TÌM CON LÀNH DẮT LẠI PHẬT ĐƯỜNG

 3. TA THỪA VƯNG SẮC LỆNH THẾ TÔN
  KHẮP HẠ GIÁI TRUYỀN KHAI ĐẠO PHÁP

 4. Nam mô a di đà phật đức huỳnh giáo chủ phật giáo hòa hảo

 5. Ko biết là ai mà chả có cái hay riêng và có nhiều cái khác thì phải làm sao đây hả trời 🤔🤨😡

 6. Quần vợt độc quyền thì nó sẽ là người có thể làm việc được với nhau thôi chứ không có gì mà phải làm vậy để làm cái này là một trong số đó là những người có thể có những thứ mà bạn nói là

 7. Nam mô A Di đà phật 🙏🙏🙇🙇📿📿

 8. Cám ơn phật giáo hòa hảo Nam mô a di đà phật rất ý nghĩa

 9. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI KIM SƠN PHẬT

 10. Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏

 11. Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏

 12. Nam mô phật Tổ phật thầy

 13. NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT

 14. NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT

 15. Nam mô a di đs phật

 16. NAm mô a di đa phât

 17. Ai co zalo nêu ban luân đạo đức liên hê 01255164659

 18. Sao nghe hoài không chán 🤔😗

 19. nb nb Ann. Nibn bb be b b no n b. B no. B n no nb b bbbb nb n n nb nb vhvvvyvv

 20. Nam mô bôn su thich ca a đi da phat

 21. Nam mô a di đà phật cầu nguyện cho con người có lỗi nhận loi

 22. Núi non có thể bị mòn
  Như lời thầy dại đời đời còn lưu
  Ước chi ai cũng như thầy
  Thật là hạnh phúc,thật là yên vui
  Nghe xong trăm chuyện bên thầy
  Thật là Phật sống không sai
  Những ai có phước nghe xong
  Cầu cho họ được yên vui cả đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *